Maslahat olish +998 (71) 209-93-00
bnt-close

Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati

Tasdiqlayman
"Universe Group" MChJ direktori
Solayeva Z.B
2024 yil 30 yanvar
Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati Cheklangan jamoat mas'uliyati cheklangan jamiyatlari "Universe Group"

1. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu “UNIVERSE GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyatining shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish siyosati (keyingi o‘rinlarda “Siyosat” deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Qonuni talablariga muvofiq tuzilgan. O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida”gi 07.02.2019-yildagi O‘RQ-547-son qarori (keyingi o‘rinlarda “Qonun” deb yuritiladi) hamda “UNIVERSE GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish tartibini belgilaydi ( bundan keyin “Kompaniya” deb yuritiladi).
1.2. Siyosatning maqsadi inson va fuqaroning shaxsiy ma`lumotlariga ishlov berishda huquq va erkinliklarini, shu jumladan shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo`lgan huquqlarni hurmat qilishdir.
1.3. Ushbu Siyosat Kompaniya tomonidan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash bilan bog`liq asosiy masalalarga, shuningdek shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash jarayonida yuzaga keladigan Kompaniya, Foydalanuvchilar va uchinchi shaxslar o`rtasidagi o`zaro munosabatlarga nisbatan qo`llaniladi.

2. Siyosatda qo`llaniladigan asosiy tushunchalar va shaxsiy ma`lumotlarning tarkibi

2.1. Ushbu Siyosat quyidagi asosiy tushunchalardan foydalanadi:
2.1.1. Shaxsiy ma`lumotlar - elektron, qog`oz va (yoki) boshqa moddiy tashuvchilarda qayd etilgan, to`g`ridan-to`g`ri yoki bilvosita aniq yoki identifikatsiya qilingan Foydalanuvchiga (shaxsiy ma`lumotlarning predmeti) tegishli bo`lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan har qanday ma`lumot.
2.1.2. Foydalanuvchi (shaxsiy ma`lumotlar sub`ekti) - https://universegroup tarmoq manzilida joylashgan veb-saytga tashrif buyuruvchi/foydalanuvchi bo`lgan jismoniy shaxs.uz/ shaxsiy ma`lumotlarni o`z ichiga olgan Internet Butunjahon axborot tarmog`ida.
2.1.3. Veb-sayt https://universegroup.uz/ tarmoq manzilida joylashgan grafik va axborot materiallari, shuningdek, ularning Internet tarmog‘ida mavjudligini ta’minlovchi kompyuter dasturlari va ma’lumotlar bazalari to‘plamidir.
2.1.4. Shaxsiy ma`lumotlar bazasi - shaxsiy ma`lumotlarni o`z ichiga olgan axborot tizimi shaklidagi ma`lumotlar bazasi.
2.1.5. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash - shaxsiy ma`lumotlarni to`plash, tizimlashtirish, saqlash, o`zgartirish, qo`shish, foydalanish, ta`minlash, tarqatish, uzatish, shaxsiylashtirish va yo`q qilish bo`yicha bir yoki bir qator harakatlarni amalga oshirish.
2.1.6. Shaxsiy ma`lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash.
2.1.7. Foydalanuvchi tomonidan tarqatish uchun ruxsat etilgan shaxsiy ma`lumotlar - cheklanmagan miqdordagi shaxslar foydalanishi mumkin bo`lgan, ularni qayta ishlashga rozilik berish orqali Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tarqatish uchun Foydalanuvchi tomonidan ruxsat etilgan shaxsiy ma`lumotlar.
2.1.8. Maxsus shaxsiy ma`lumotlar - irqiy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, siyosiy, diniy yoki mafkuraviy e`tiqodlari, siyosiy partiyalar va kasaba uyushmalariga a`zolik haqidagi shaxsiy ma`lumotlar, shuningdek jismoniy yoki ruhiy salomatlik, shaxsiy hayot va sudlanganlik haqidagi ma`lumotlar.
2.1.9. Biografik ma`lumotlar - Foydalanuvchining familiyasi, ismi, otasining ismi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, tug`ilgan yili va joyi, manzili va kasbi to`g`risidagi ma`lumotlar, shuningdek biometrik, genetik va maxsus ma`lumotlarga kiritilmagan boshqa shaxsiy ma`lumotlar.
2.1.10. Biometrik ma`lumotlar - foydalanuvchining anatomik va fiziologik xususiyatlarini tavsiflovchi shaxsiy ma`lumotlar (barmoq izlari, yuz, ko`z linzalari, ovoz xususiyatlari va boshqalar).
2.1.11. Genetik ma`lumotlar - foydalanuvchining biologik namunasini tahlil qilish yoki ekvivalent ma`lumotni olish imkonini beradigan boshqa elementni tahlil qilish natijasi bo`lgan foydalanuvchining meros qilib olingan yoki orttirilgan xususiyatlariga taalluqli shaxsiy ma`lumotlar.
2.1.12. Shaxsiy ma`lumotlardan foydalanish - Kompaniya va uchinchi tomon maqsadlariga erishishga qaratilgan shaxsiy ma`lumotlar bilan harakatlar.
2.1.13. Shaxsiy ma`lumotlarni taqdim etish - ma`lum bir shaxsga yoki ma`lum bir doiraga shaxsiy ma`lumotlarni oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.
2.1.14. Shaxsiy ma`lumotlarni to`plash - shaxsiy ma`lumotlarni olish bilan bog`liq harakatlar.
2.1.15. Shaxsiy ma`lumotlarni tizimlashtirish - bu shaxsiy ma`lumotlarni muayyan tizimga birlashtirishga qaratilgan harakat.
2.1.16. Shaxsiy ma`lumotlarni saqlash - shaxsiy ma`lumotlarning yaxlitligini, maxfiyligini va ulardan foydalanish imkoniyatini ta`minlash bo`yicha harakatlar.
2.1.17. Shaxsiy ma`lumotlarni tarqatish - shaxsiy ma`lumotlarni cheklanmagan miqdordagi shaxslarga oshkor qilishga yoki shaxsiy ma`lumotlar bilan cheklanmagan miqdordagi shaxslarga tanishtirishga qaratilgan harakatlar, shu jumladan shaxsiy ma`lumotlarni ommaviy axborot vositalarida nashr etish, Butunjahon Internetda joylashtirish yoki shaxsiy ma`lumotlarga kirishni ta`minlash. ma`lumotlarni har qandayiga boshqacha tarzda.
2.1.18. Shaxsiy ma`lumotlarni o`zgartirish va (yoki) qo`shish - shaxsiy ma`lumotlar bazasida mavjud bo`lgan shaxsiy ma`lumotlarni o`zgartirish va (yoki) qo`shish;
2.1.19. Shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish – Kompaniya tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga, shu jumladan xorijiy davlat hududiga xorijiy davlat hokimiyati organiga, xorijiy jismoniy yoki xorijiy yuridik shaxsga o‘tkazishi.
2.1.20. Shaxsiy ma`lumotlarni bloklash (cheklash) - shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to`xtatib turish (shaxsiy ma`lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo`lgan hollar bundan mustasno).
2.1.21. Shaxsiy ma`lumotlarni shaxsiylashtirish - bu ma`lum bir Foydalanuvchiga shaxsiy ma`lumotlarning egaligini aniqlashni imkonsiz qiladigan harakat..
2.1.22. Shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish - buning natijasida shaxsiy ma`lumotlarni qayta tiklash mumkin bo`lmagan harakatlar.
2.1.23. Uchinchi shaxs - Foydalanuvchi yoki Kompaniya bo`lmagan, lekin shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash bilan bog`liq holatlar yoki munosabatlar tufayli ular bilan bog`langan har qanday shaxs.
2.2. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlar bazasining operatori, shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlovchi, shuningdek shaxsiy ma`lumotlar bazasiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega bo`lgan shaxsiy ma`lumotlar bazasining egasidir.
2.3. Kompaniya quyidagi shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashi mumkin:
2.3.1. Biografik ma`lumotlar, shu jumladan:
- TO`LIQ ISM.;
- ma`lumoti, kasbi, mutaxassisligi va malakasi to`g`risidagi ma`lumotlar, ta`lim hujjatlarining rekvizitlari;
2.3.2. Telefon raqami, elektron pochta;
2.3.3. Ro yxatdan o`tish shaklini, aloqa shaklini va/yoki veb-saytdagi arizani to`ldirish uchun zarur bo`lgan ma`lumotlar.
2.4. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarning maxsus toifalari bilan bog`liq boshqa shaxsiy ma`lumotlarni, shuningdek, biometrik va genetik shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlamaydi.

3. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashning maqsadlari va turlari

3.1. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadlari:
- tafsilotlarni aniqlashtirish;
- dastlabki ma`lumotlarni taqdim etish;
- axborotning o`zaro ta`siri, shu jumladan to`g`risida ma`lumot berish kompaniya faoliyati va xizmatlari.
3.2. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash turi:
- shaxsiy ma`lumotlarni to`plash, foydalanish, qayd etish, tizimlashtirish, to`plash, saqlash, o`zgartirish, yangilash, tarqatish, qazib olish, blokirovka qilish, yo`q qilish va shaxsiylashtirish
3.3. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlashni axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali olingan ma`lumotlarni olish va (yoki) uzatish bilan yoki qabul qilmasdan amalga oshiradi.

4. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash tamoyillari

4.1. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash tamoyillari quyidagilardan iborat:
- inson va fuqaroning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya qilish;
- shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadlari va usullarining qonuniyligi;
- shaxsiy ma`lumotlarning aniqligi va ishonchliligi;
- shaxsiy ma`lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi;
- sub`ektlar, mulkdorlar va operatorlarning huquqlari tengligi;
- shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligi.
4.2. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklanadi. Shaxsiy ma`lumotlarni to`plash maqsadlariga mos kelmaydigan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga yo`l qo`yilmaydi.
4.3. Qayta ishlangan shaxsiy ma`lumotlarning mazmuni va hajmi qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga mos keladi. Qayta ishlangan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga nisbatan ko`paytirishga yo`l qo`yilmaydi.
4.4. Shaxsiy ma`lumotlarni o`z ichiga olgan, qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladigan ma`lumotlar bazalarini birlashtirishga yo`l qo`yilmaydi.
4.5. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashda Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarning aniqligi, ishonchliligi, yaxlitligi va xavfsizligini, ularning etarliligini va kerak bo`lganda, shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadlari bilan bog`liqligini ta`minlaydi. Jamiyat qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va muddatlarda toʻliq boʻlmagan yoki noaniq shaxsiy maʼlumotlarni oʻchirish yoki aniqlashtirish boʻyicha zarur choralarni koʻradi va (yoki) ularning qabul qilinishini taʼminlaydi.
4.6. Shaxsiy ma`lumotlarni saqlash, agar qonun yoki shartnomada shaxsiy ma`lumotlarni saqlash muddati belgilanmagan bo`lsa, shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadlarida talab qilinganidan ortiq bo`lmagan holda, foydalanuvchini aniqlash imkonini beradigan shaklda Kompaniya tomonidan amalga oshiriladi. Foydalanuvchi taraf bo`lgan.

5. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash shartlari va tartibi

5.1.1. Foydalanuvchining shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlashga roziligi bilan.
5.1.2. Foydalanuvchi ishtirokchi bo`lgan shartnomani bajarish uchun ushbu ma`lumotlarni qayta ishlash yoki bunday shartnomani tuzishdan oldin Foydalanuvchining iltimosiga binoan choralar ko`rish zarurati;
5.1.3. Kompaniyaning qonun hujjatlarida belgilangan majburiyatlarini bajarish uchun ushbu ma`lumotlarni qayta ishlash zarurati;
5.1.4. Foydalanuvchining huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilmagan taqdirda, kompaniya va (yoki) uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish yoki ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish uchun ushbu ma`lumotlarni qayta ishlash zarurati;
5.1.5. Foydalanuvchining yoki boshqa shaxsning qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun ushbu ma`lumotlarni qayta ishlash zarurati;
5.1.6. shaxsiy ma`lumotlarni majburiy anonimlashtirish sharti bilan statistik yoki boshqa tadqiqot maqsadlarida qayta ishlash;
5.1.7. agar ushbu ma`lumotlar ochiq manbalardan olingan bo`lsa
5.1.8. agar foydalanuvchi tarqatish uchun ruxsat bergan yoki uning iltimosiga binoan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash amalga oshirilsa;
5.1.9. agar qonun hujjatlariga muvofiq e`lon qilinishi yoki majburiy oshkor etilishi kerak bo`lgan shaxsiy ma`lumotlar qayta ishlansa.
5.2. Agar foydalanuvchining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash zarur bo`lsa, ularni qayta ishlashga uning roziligisiz ruxsat olish mumkin bo`lgunga qadar ruxsat beriladi.
5.3. Shaxsiy ma`lumotlar ommaviy va ommaviy bo`lmagan ma`lumotlarga bo`linadi. Umumiy shaxsiy ma`lumotlar sub`ektning roziligi bilan erkin foydalanish mumkin bo`lgan yoki maxfiylik talablari qo`yilmaydigan shaxsiy ma`lumotlardir. Ular shaxsiy ma`lumotlarning ochiq manbalarida, shu jumladan elektron axborot resurslarida, ommaviy axborot vositalarida va boshqa manbalarda joylashtirilgan shaxsiy ma`lumotlarni o`z ichiga oladi. Omma uchun ochiq bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlar sub`ektning roziligisiz kirish bepul bo`lmagan, shuningdek qonun hujjatlari bilan cheklangan shaxsiy ma`lumotlardir. Ular biografik, biometrik, genetik, maxsus va mavzuga oid boshqa ma`lumotlarni o`z ichiga oladi.
5.4. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash Kompaniya tomonidan, shuningdek uchinchi shaxs tomonidan Foydalanuvchining yoki uning qonuniy vakilining roziligi bilan amalga oshiriladi, bandlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. 5.1.2.-5.1.9. 5.13-band. Siyosatchilar.
5.5. Foydalanuvchi shaxsiy ma`lumotlarning olinganligini tasdiqlash imkonini beradigan har qanday shaklda qayta ishlashga rozilik beradi.
5.6. Foydalanuvchi yoki uning qonuniy vakili istalgan vaqtda Kompaniyaning elektron pochta manziliga (yashirin) “Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilikni bekor qilish” belgisi bilan bildirishnoma yuborish orqali shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligini qaytarib olishi mumkin. Bunday holda, Foydalanuvchining shaxsiy ma`lumotlari Kompaniya tomonidan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni tugatish to`g`risidagi ariza (xabarnoma) olingan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmay yo`q qilinishi kerak.
5.7. Hammaga ochiq bo`lgan shaxsiy ma`lumotlarni to`plash uchun foydalanuvchi yoki uning qonuniy vakilining roziligini olish shart emas.
5.8. Shaxsiy ma`lumotlarni tizimlashtirish tartibi va tamoyillari Kompaniya tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi.
5.9. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarni shaxsiy ma`lumotlarni to`plashda ilgari ko`rsatilgan maqsadlarda talab qilinadigan darajada foydalanuvchini aniqlash imkonini beradigan shaklda saqlaydi.
5.10. Shaxsiy ma’lumotlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar Kompaniya tomonidan Foydalanuvchi yoki uning qonuniy vakilining arizasi (so‘rovi) asosida Kompaniyaning elektron pochta manziliga (yashirin) “Shaxsiy ma’lumotlarni yangilash” belgisi bilan bildirishnoma yuborish orqali amalga oshiriladi. ,” shuningdek qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda. Shaxsiy ma`lumotlarga o`zgartirishlar va qo`shimchalar Kompaniya tomonidan Foydalanuvchining arizasi (so`rovi) berilgan kundan boshlab 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay, bu haqda Foydalanuvchini xabardor qilgan holda amalga oshiriladi. Shaxsiy ma`lumotlarga haqiqatga mos kelmaydigan o`zgartirishlar va qo`shimchalar bunday nomuvofiqlik aniqlangan paytdan boshlab darhol amalga oshiriladi.
5.11. Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxslar tomonidan shaxsiy ma`lumotlardan foydalanish faqat ularni to`plashning oldindan ko`rsatilgan maqsadlarida amalga oshiriladi.
5.12. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash uchun foydalanish huquqini faqat o`z kasbiy, rasmiy va mehnat vazifalarini bajarish uchun shaxsiy ma`lumotlarga kirishiga muhtoj bo`lgan xodimlariga beradi. Kompaniyaning shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga vakolatli xodimlari o`zlariga ishonib topshirilgan yoki o`zlarining kasbiy, xizmat va mehnat majburiyatlarini bajarish natijasida ma`lum bo`lgan shaxsiy ma`lumotlarni oshkor qilmasliklari shart. Kompaniyaning yuqorida ko`rsatilgan xodimlariga shaxsiy ma`lumotlarni qog`oz va shaxsiy ma`lumotlarni saqlash uchun mo`ljallanmagan har qanday elektron tashuvchilarga ruxsatsiz va tartibga solinmagan nusxa ko`chirish taqiqlanadi.
5.13. Kompaniya foydalanuvchining roziligi bilan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni uchinchi shaxsga topshirishga haqli, agar bunday uchinchi shaxs shaxsiy ma`lumotlarning maxfiyligiga rioya qilsa va qayta ishlash jarayonida ularning xavfsizligini ta`minlasa. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni ishonib topshirgan uchinchi shaxs foydalanuvchining bunday qayta ishlashga roziligini olishi shart emas. Kompaniya shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni ishonib topshirgan uchinchi shaxsning harakatlari uchun Foydalanuvchi oldida javobgar bo`ladi.
5.14. Shaxsiy ma`lumotlarni to`plashning oldindan belgilangan maqsadlaridan tashqarida tarqatish Foydalanuvchining roziligi bilan amalga oshiriladi.
5.15. Shaxsiy ma`lumotlar davlat organlari tomonidan so`ralganda, bu haqda Foydalanuvchiga xabar beriladi (davlat sirlariga taalluqli ma`lumotlarni o`z ichiga olgan va qonun hujjatlariga muvofiq foydalanish imkoniyati cheklangan hollar bundan mustasno). Xo‘jalik birlashmalari, davlat tashkilotlari va muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlariga shaxsiy ma’lumotlar Foydalanuvchining roziligi bilan taqdim etiladi.
5.16. Foydalanuvchini xabardor qilish va uning roziligini olish quyidagi hollarda amalga oshirilmaydi:
- davlat organlarining o`z vakolatlarini amalga oshirishi;
- shaxsiy ma`lumotlarni tarixiy, statistik, sotsiologik yoki ilmiy maqsadlarda qayta ishlash uchun o`tkazish;
- ommaga ochiq manbalardan shaxsiy ma`lumotlarni to`plash.
5.17. Shaxsiy ma`lumotlarni tarixiy, statistik, sotsiologik, ilmiy tadqiqotlar uchun qayta ishlashda Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxslar ularni anonimlashtirishi shart.Shaxsiy ma`lumotlarni shaxsiylashtirish uchun foydalanuvchining roziligini olish shart emas. Shaxsiy ma`lumotlarni shaxsiylashtirish shaxsiy ma`lumotlarni qayta tiklash imkoniyatini yo`q qiladi.
5.18. Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish to‘g‘risidagi ma’lumotlarni uchinchi shaxsga taqdim etish tartibi sub’ektning shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligi shartlari, shuningdek, Siyosat va O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi qoidalari bilan belgilanadi.
5.19. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash muddati, agar shartnomada yoki amaldagi qonun hujjatlarida boshqacha muddat nazarda tutilmagan bo`lsa, shaxsiy ma`lumotlar to`plangan maqsadlarga erishish bilan belgilanadi.
5.20. Uchinchi tomon xizmatlari, shu jumladan to`lov tizimlari, aloqa va boshqa xizmat ko`rsatuvchi provayderlar tomonidan to`plangan barcha ma`lumotlar ushbu shaxslar (operatorlar) tomonidan ularning Foydalanuvchi shartnomasi va Maxfiylik siyosatiga yoki bunday operatorlarning boshqa tegishli hujjatlariga muvofiq saqlanadi va qayta ishlanadi. Kompaniya uchinchi shaxslarning, shu jumladan ushbu bandda ko`rsatilgan xizmat ko`rsatuvchi provayderlarning harakatlari uchun javobgar emas, Siyosatda aniq ko`rsatilgan hollar bundan mustasno.
5.21. Foydalanuvchi tomonidan tarqatilishiga ruxsat berilgan shaxsiy ma`lumotlarni uzatish (kirishni ta`minlash bundan mustasno), shuningdek qayta ishlash yoki qayta ishlash shartlari (kirish huquqidan tashqari) bo`yicha o`rnatilgan taqiqlar shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash holatlarida qo`llanilmaydi. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan jamoat va boshqa jamoat manfaatlari.
5.22. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni to`xtatish sharti shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga erishish, foydalanuvchining roziligi muddatining tugashi, foydalanuvchining roziligini qaytarib olish yoki shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni to`xtatish talabi, shuningdek identifikatsiya qilish bo`lishi mumkin. shaxsiy ma`lumotlarni noqonuniy qayta ishlash.

6. Shaxsiy ma`lumotlarni transchegaraviy uzatish

6.1. Shaxsiy ma`lumotlarni transchegaraviy uzatish shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlarining huquqlarini etarli darajada himoya qilishni ta`minlaydigan xorijiy davlatlar hududiga amalga oshiriladi.
6.2. Shaxsiy ma`lumotlarni xorijiy hududlarga transchegaraviy uzatish shaxsiy maʼlumotlar subʼyektlarining huquqlarini yetarli darajada himoya qilishni taʼminlamagan taqdirda, Kompaniya faqat Foydalanuvchining yozma roziligi bilan, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda amalga oshiradi.

7. Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxslar tomonidan shaxsiy ma`lumotlarni himoya qilish choralarini qabul qilish

7.1. Shaxsiy ma`lumotlar xavfsizligiga tahdid - bu shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish, o`zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, ruxsatisiz uchinchi shaxslarga berish, ruxsatsiz tarqatish va boshqa noqonuniy harakatlarni amalga oshirishga imkon beradigan shartlar va omillar to`plami. shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash jarayonida tasodifiy kirish natijasi.
7.2. Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxslar shaxsiy ma`lumotlarni himoya qilish bo`yicha huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko`radi va quyidagilarni ta`minlaydi:
- foydalanuvchining shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish huquqini amalga oshirish;
- shaxsiy ma`lumotlarning yaxlitligi va xavfsizligi;
- shaxsiy ma`lumotlarning maxfiyligini ta`minlash;
- shaxsiy ma`lumotlarni noqonuniy qayta ishlashning oldini olish.
7.3. Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxslar, ruxsatsiz shaxslarning shaxsiy ma`lumotlariga kirishni oldini olish uchun barcha choralarni ko`radi.
7.4. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashda Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxslar shaxsiy ma`lumotlarning maxfiyligini ta`minlaydi.
7.5. Shaxsiy ma`lumotlarning himoya qilinishini ta`minlash uchun Kompaniya quyidagilarga majburdir:
- shaxsiy ma`lumotlarni ochiq va ochiq bo`lmagan ma`lumotlarga bo`lish;
- “Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash jarayonida ularning xavfsizligi darajasini aniqlash to‘g‘risida”gi nizomda belgilangan tartibda shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligining zarur darajasini aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 20 dekabrdagi 1-son qaroriga 1-ilova). 570-son 10/05/2022 yil).- shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash yoki ushbu ma`lumotlarga kirish huquqiga ega bo`lgan shaxslarni tayinlash;
- axborotni himoya qilish vositalarini o`rnatish, shuningdek, ommaviy bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashning texnik vositalari uchun dasturiy ta`minotni yangilashni ta`minlash;
- ochiq bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlarga kirish huquqiga ega bo`lgan foydalanuvchilarning harakatlari qayd etilishini ta`minlash;
- ommaga ochiq bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlarning yaxlitligini nazorat qilish vositalarini qo`llash;
- sub`ektning roziligi bo`lgan taqdirda, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, xavfsiz aloqa kanallari va (yoki) shifrlash vositalari orqali boshqa shaxslarga ochiq bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlarni taqdim etishi;
- ommaga ochiq bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlarni xavfsiz saqlash uchun kriptografik axborotni himoya qilish vositalaridan foydalanishni ta`minlash;
- ochiq bo`lmagan shaxsiy ma`lumotlar bilan ishlashda foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish va (yoki) autentifikatsiya qilish vositalaridan foydalanish.


8. Shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish

8.1. Shaxsiy ma`lumotlar Kompaniya tomonidan, shuningdek uchinchi shaxslar tomonidan 3 (uch) ish kuni ichida yo`q qilinishi mumkin:
- shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadiga erishilganda yoki ushbu maqsadlarga erishish zarurati yo`qolgan taqdirda;
- agar foydalanuvchining shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga roziligi qaytarib olingan bo`lsa;
- foydalanuvchining roziligi bilan belgilangan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash muddati tugagandan so`ng;
- sud qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin.
8.2. Shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish, agar shaxsiy ma`lumotlarni avtomatlashtirilgan usulda to`liq yo`q qilish mumkin bo`lmasa, avtomatik ravishda va (yoki) qo`lda amalga oshiriladi. Shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish uchun mas`ul shaxs tomonidan tashkil etiladi. Shaxsiy ma`lumotlarni qo`lda yo`q qilish natijalariga ko`ra, shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish uchun mas`ul shaxs shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish to`g`risida dalolatnoma tuzadi.
8.3. Agar Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlari qonun hujjatlarini buzgan holda qayta ishlansa, shaxsiy ma’lumotlar Foydalanuvchi yoki uning qonuniy vakilining iltimosiga, sud qaroriga yoki talabiga asosan saqlangan manbadan boshlab 1 (bir) ish kuni ichida yo‘q qilinishi kerak. boshqa vakolatli davlat organi.

9. Jamiyatning huquq va majburiyatlari

9.1. Jamiyat quyidagi huquqlarga ega:
9.1.1. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash;
9.1.2. Foydalanuvchidan ishonchli ma`lumotlarni va (yoki uning shaxsiy ma`lumotlarini o`z ichiga olgan hujjatlarni) olish;
9.1.3. Agar Foydalanuvchi shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga roziligidan voz kechsa, shuningdek shaxsiy ma`umotlarni qayta ishlashni to`xtatish to`g`risida ariza yuborsa, Qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo`lsa, Kompaniya foydalanuvchining roziligisiz shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni davom ettirishga haqli;
9.1.4. Agar O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, qonunda va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash uchun zarur va yetarli chora-tadbirlar tarkibi va ro‘yxatini mustaqil ravishda belgilash;
9.1.5. quyidagi hollarda shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni uchinchi shaxsga topshirish:
- foydalanuvchining yozma, shu jumladan elektron hujjat shaklida roziligi mavjudligi;
- agar qaror Kompaniya va Foydalanuvchi o`rtasidagi kelishuvga muvofiq yoki ilgari tuzilgan shartnoma shartlarini bajarish uchun qabul qilingan bo`lsa;
- ushbu Siyosat va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan.
9.2. Jamiyat qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin.
9.3. Jamiyat quyidagilarga majbur:
9.3.1. Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonun hujjatlariga rioya qilish;
9.3.2. Foydalanuvchining soʻroviga koʻra qonun hujjatlarida belgilangan tartibda uning shaxsiy maʼlumotlariga ishlov berish toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni taqdim etish;
9.3.3. O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda shaxsiy ma’lumotlarga ishlov berishni tashkil etish;
9.3.4. Ushbu Siyosatni nashr qilish yoki boshqa tarzda cheklanmagan kirishni ta`minlash;
9.3.5. Shaxsiy ma`lumotlarni himoya qilish uchun huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko`rish;
9.3.6. Qonunda nazarda tutilgan tartibda va hollarda shaxsiy ma’lumotlarni uzatishni (tarqatishni, taqdim etishni, kirishni) to‘xtatish, shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni to‘xtatish va yo‘q qilish;
9.3.7. Shaxsiy ma`lumotlarning o`z vazifalarini bajarishi uchun zarur va etarli tarkibini tasdiqlash;
9.3.8. Shaxsiy ma`lumotlarni yangi ma`lumotlarning to`g`riligini hujjatlashtirilgan holda o`zgartirish va (yoki) to`ldirish yoki bunday o`zgartirish va (yoki) qo`shimchalar kiritish imkoni bo`lmagan taqdirda ularni yo`q qilish;
9.3.9. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash shartlari buzilganligi to`g`risida ma`lumot mavjud bo`lsa, ularni qayta ishlashni vaqtincha to`xtatib turish yoki yo`q qilish;
9.3.10. Foydalanuvchi oʻz shaxsiy maʼlumotlariga ishlov berishni vaqtincha toʻxtatib turish va (yoki) yoʻq qilish uchun hujjatlarni elektron shaklda taqdim etishini taʼminlash;
9.3.11. Shaxsiy ma`lumotlar o`zgartirilgan, yo`q qilingan va unga kirish cheklangan hollarda foydalanuvchini, shuningdek shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashning boshqa ishtirokchilarini yozma ravishda xabardor qilish;
9.3.12. Davlat organlari tomonidan shaxsiy ma’lumotlar so‘ralganda foydalanuvchini shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida yozma ravishda xabardor qilish (davlat sirlariga taalluqli ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan va qonun hujjatlariga muvofiq foydalanish imkoniyati cheklangan hollar bundan mustasno).
9.4. Jamiyat qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.
9.5. Kompaniyaning, shuningdek, uchinchi shaxslarning shaxsiy ma`lumotlarni himoya qilish majburiyatlari shaxsiy ma`lumotlar to`plangan paytdan boshlab vujudga keladi va ular yo`q qilinmaguncha yoki shaxsiylashtirilgunga qadar amal qiladi.
9.6. Kompaniya ish, aloqa uchun mas`ul bo`lgan tarkibiy bo`linmani yoki mansabdor shaxsni belgilaydi

10. Foydalanuvchining huquq va majburiyatlari

10.1. Foydalanuvchi quyidagi huquqlarga ega:
10.1.1. Kompaniya, shuningdek, uchinchi shaxs shaxsiy ma`lumotlarga va uning tarkibiga ega ekanligini bilish;
10.1.2. Kompaniyadan uning shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlash to`g`risidagi ma`lumotlarni so`rov bo`yicha olish;
10.1.3. Shaxsiy ma`lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik berish va bunday rozilikni bekor qilish, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;
10.1.4. Agar shaxsiy ma`lumotlar to`liq bo`lmagan, eskirgan, noto`g`ri, noqonuniy ravishda olingan yoki qayta ishlashning belgilangan maqsadi uchun zarur bo`lmasa, Kompaniyadan uning shaxsiy ma`lumotlariga aniqlik kiritish va ularni qayta ishlashni vaqtincha to`xtatib turishni so`rash;
10.1.5. Shaxsiy ma`lumotlaringizga nisbatan huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari bo`yicha vakolatli davlat organiga yoki sudga murojaat qiling;
10.1.6. Shaxsiy ma`lumotlaringizni umumiy foydalanish mumkin bo`lgan shaxsiy ma`lumotlar manbalarida tarqatish uchun Kompaniyaga, shuningdek, uchinchi shaxsga rozilik bering.
10.2. Foydalanuvchi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin.
10.3. Foydalanuvchi majburiydir:
10.3.1. Kompaniyani ishonchli va to`liq shaxsiy ma`lumotlar bilan ta`minlash;
10.3.2. Shaxsiy ma`lumotlaringizni aniqlashtirish (yangilash, o`zgartirish) zarurligi haqida Kompaniyaga xabar bering.
10.4. Foydalanuvchi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlarga ham ega bo‘lishi mumkin.
10.5. Jamiyatga o‘zi to‘g‘risida yoki shaxsiy ma’lumotlarning boshqa subyekti to‘g‘risida uning roziligisiz yolg‘on ma’lumot bergan shaxslar O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo‘ladilar.

11. Shaxsiy ma`lumotlarning maxfiyligi

11.1. Agar ushbu Siyosatda va O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, Kompaniya shaxsiy ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilishga va foydalanuvchining roziligisiz shaxsiy ma’lumotlarni tarqatishga haqli emas.

12. Yakuniy qoidalar

12.1. Foydalanuvchi o`zining shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlash bilan bog`liq savollar bo`yicha har qanday tushuntirishni Kompaniyaning elektron pochta manziliga info@universegroup.uz elektron pochta orqali murojaat qilish orqali olishi mumkin.
12.2. Siyosatning qog`ozdagi amaldagi nusxasi Kompaniyaning yagona ijro etuvchi organi joylashgan manzilda saqlanadi. Ushbu Siyosatga kirish cheklanmagan.
12.3. Siyosatning joriy versiyasining elektron versiyasi Internetdagi https://universegroup.uz/privacy/ tarmoq manzilida hamma uchun ochiqdir.
12.4. Kompaniya istalgan vaqtda Foydalanuvchilarning roziligisiz ushbu Siyosatga o`zgartirishlar kiritish huquqiga ega.
12.5. Siyosatning yangi tahriri 11.3-bandda ko`rsatilgan Kompaniya veb-saytida e`lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Siyosat, agar boshqacha, keyinroq muddat Siyosatning yangi tahririda nazarda tutilmagan bo`lsa.
12.6. Siyosat qoidalari amaldagi qoidalarga zid bo`lgan taqdirda O`zbekiston Respublikasining shaxsiy ma`lumotlarga ishlov berish sohasidagi qonunchiligiga rioya qilgan holda, Kompaniya amaldagi qonun hujjatlari qoidalariga amal qiladi.

Savollar bor, lekin javob yo'qmi?

yoki quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling : +998 (71) 209-93-00